Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

Visie

We laten kinderen groeien zodat elk kind tot bloei komt!

In onze visie houden wij 5 basisbegrippen voor ogen. Deze begrippen zijn voor ons leidend in ons handelen en in alle toekomstige schoolontwikkelingen.
 
Samen
Wij zijn een openbare school. Wij willen samen werken, spelen, leren, en samen delen. Samen met alle betrokkenen; kinderen, ouders, team en derden. Verschillen in karakter, gewoonten, vaardigheden, talenten, leerstijlen en mogelijkheden, zijn verrijkend voor de leefgemeenschap die onze school is.
 
Kwaliteit
Door de professionaliteit van elk teamlid, kan een goed lesaanbod gegeven worden, in een prima pedagogisch klimaat. Een kwalitatief goed aanbod werpt zijn vruchten af in goede leerresultaten bij de kinderen.
 
Veiligheid
Je prettig en veilig voelen is een voorwaarde voor ontwikkeling. Wij zorgen met elkaar voor een prettige sfeer, rust, orde en een goede sociale omgang met elkaar. Elk kind moet zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen om met (zelf-)vertrouwen kunnen groeien.
 
Ontwikkeling
Wij willen een optimale ontwikkeling voor elk kind, op alle vakgebieden. Een kind moet kennis en vaardigheden opdoen, maar ook een persoonlijke groei doormaken.
Wij stellen doelen, passend bij de kinderen, en stippelen een pad uit waarlangs de ontwikkeling naar dat doel verloopt. Om de kinderen hierin optimaal te begeleiden, blijven de school en haar personeelsleden ook steeds in ontwikkeling.

Dynamiek
Wij bieden een divers aanbod aan vakken en werkvormen om het leren boeiend en uitdagend te houden. We spelen hierbij in op de actualiteiten.

 

Hoe? Kernwaarden van dalton!

De school mag zich vanaf 22 april 2014 een daltonschool noemen. Daltononderwijs kenmerkt zich door de keuzevrijheid van de leerlingen, de samenwerking met andere leerlingen en de ontwikkeling van zelfstandigheid. De voorzitter van de visitatiecommissie roemde de sfeer, het pedagogisch klimaat, de goede opbrengsten en het enthousiasme en betrokkenheid van het team van OBS De Finneblom en noemde de school een mooie aanwinst voor het daltononderwijs.

Er is geen methode dalton, het is een concept dat iedere school op eigen wijze gestalte geeft.
 

Dalton is geen kunstje… Dalton doe je niet, Dalton “ben je”.

Voor meer informatie over het daltononderwijs verwijzen we u naar het kopje dalton op de homepagina.

 

 

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

 

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong