0512-382700
Team

Team

Team

Team

Team

Directie

Marianne Oostelbos - Rooks is de directeur van de Finneblom.

Marianne is aanwezig op dinsdag, donderdag en om de week op vrijdag.

Team

Interne Begeleiding (Zorg)

Rianne is onze intern begeleider. Zij is op de maandag en dinsdag op school aanwezig voor de zorg.

Team

Groep 1&2

Janien is leerkracht in groep 1&2. Janien is werkzaam op maandag tot en met donderdag.

Team

Groep 1&2 en 3&4

Sanne is om de week op woensdag en elke donderdag aanwezig in groep 3.
Op vrijdag is Sanne aanwezig in groep 1&2.

Ook is Sanne de taalcoördinator van onze school.

Team

Groep 3&4

Petra is werkzaam in groep 3 &4.
Petra is werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag. En om de week op woensdag.

Team

Leraarondersteuner

Ilse is leraarsondersteuner op school.
Ilse is elke dag aanwezig en dan begeleidt ze in de groep 1 tot en met 4.

Team

Groep 5

Simone is leerkracht van groep 5. Simone is werkzaam op maandag, dinsdag en vrijdag.

Team

Groep 5 en 7&8

Sjouke is om de week op maandag aanwezig in groep 7&8.
Op dinsdag zorgt Sjouke voor de werkdrukvermindering.
En op woensdag en donderdag is Sjouke aanwezig in groep 5.

Team

Groep 6

Ali is werkzaam in groep 6 op maandag tot en met vrijdag.

Team
100%
min
242%

Groep 7&8

Maartje is de leerkracht in groep 7&8. Maartje is aanwezig op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. En om de week op maandag.