Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

Informatie


 

Open dag 14 maart 2018

Kom meekijken, meegenieten en sfeer proeven onder schooltijd van 08:30 en 12:00 uur en 's avonds van 19:00 en 20:00 uur. 
We zetten de deuren open voor ouders wiens kinderen al op de Finneblom zitten én voor ouders die op zoek zijn naar een school voor hun kind(eren). 

Building Learning Power

We zijn dit schooljaar gestart met de training gericht op Building Learning Power (BLP). In het traject ligt de Focus op leren en Leercultuur. Het doel van BLP is om het lerend vermogen bij kinderen te ontwikkelen, zowel op school als daar buiten. Centraal staat het creëren van een leercultuur in de groepen en in de school in het algemeen. Een cultuur waarin de leerlingen systematisch gewoonten en houdingen aanleren om problemen op te lossen.
BLP vergroot het concentratievermogen en het leerplezier van leerlingen, met als gevolg dat de leerresultaten omhoog gaan. BLP bereidt kinderen goed voor op een onzekere toekomst. Tegenwoordig staan we als school voor de uitdaging om niet alleen op te leiden voor toetsresultaten, maar ook voor een leven lang leren. Om succesvol te zijn in de 21ste eeuw, moeten leerlingen over de volgende vaardigheden beschikken: vasthoudend en vindingrijk zijn, fantasierijk en logisch kunnen denken, zelfgedisciplineerd en zelfbewust zijn, kunnen samenwerken en leergierig zijn.
BLP maakt de vergelijking met sport, waarin het langdurig en professioneel trainen van spieren noodzakelijk is voor het leveren van een (top)prestatie. Voor de ‘leerspieren’ geldt hetzelfde. Naarmate deze spieren beter worden getraind, in een goede context, neemt het leervermogen van de leerlingen toe.

Middels de Finneblomkes geven wij informatie waar we op dat moment in het traject mee bezig zijn. 

Kanjertraining

Vanaf februari 2018 gaan we aan de slag met de methode “Kanjer”. De training vormt voor scholen de leidraad om pedagogisch beleid te maken. De Kanjertraining bestaat uit een serie lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Op maandagavond 5 maart nodigen wij de ouders uit voor een informatieavond.

Pleinfeest 22 september 2017

We kijken terug op een zeer geslaagd pleinfeest. De kinderen (en hun ouders) zagen er top uit. We bedanken de sponsoren hartelijk. Ook zijn we veel dank verschuldigd aan alle ouders die het pleinfeest mede mogelijk hebben gemaakt #samenmakenweschoolnogleuker
De opbrengst van het feest gaat naar stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Opening schooljaar 2017 - 2018

De eerste schooldag van 2017-2018 zit er op! De kinderen mochten na een"Áfter holiday check' naar binnen. Het team contorleerden de kinderen op of ze genoeg hadden geslapen, bruin waren geworden, genoeg hadden gelezen én gezwommen. Ook hebben de kinderen op een kaart aangegeven waar ze zijn geweest in de vakantie.

 

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

AGENDA

 

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

AGENDA

 

AGENDA