0512-382700
Informatie

Informatie

Informatie
Schooltijden en vakanties

De Finneblom werkt met het zogenaamde continue-rooster.
Raadpleeg hier de schooltijden en het vakantierooster.

Lees verder
Informatie
Schoolgids

In onze schoolgids beschrijven we hoe we ons onderwijs hebben ingericht en welke praktische regels en afspraken we daarvoor hebben gemaakt.

Lees verder
Informatie
Communicatie

Wij communiceren met ouders en verzorgers via Parro.
Klik op lees verder voor meer informatie.

Lees verder
Informatie
Belangrijke documenten

Klik via de onderstaande knop naar de belangrijkste documenten.

Lees verder
Informatie
BSO "Smallsteps"

De buitenschoolse opvang moet door ouders zelf worden geregeld. Naast gastouders kunt u een beroep doen op “Smallsteps Kinderopvang” en BSO “Vandaag”. Aangaande de mogelijkheden bij beiden kunt u informatie aanvragen bij de directie van “de Finneblom”

Naar "Smallsteps"
Informatie
BSO "Vandaag"

De buitenschoolse opvang moet door ouders zelf worden geregeld. Naast gastouders kunt u een beroep doen op “Smallsteps Kinderopvang” en BSO “Vandaag”. Aangaande de mogelijkheden bij beiden kunt u informatie aanvragen bij de directie van “de Finneblom”

Naar "Vandaag"