0512-382700
Schoolgids

Schoolgids

Schoolgids

Schoolgids 2023-2024

Met onze schoolgids willen wij u op een overzichtelijke wijze informeren over het onderwijs op de Finneblom, openbare daltonschool te Boornbergum. De gids is bedoeld voor ouders die voor de keuze staan om een basisschool te kiezen voor hun kind(eren) en voor alle ouders wiens kind(eren) op de Finneblom zitten. De schoolgids kan dienen als naslagwerk. U kunt er informatie aantreffen over:

• de organisatie
• de zorg voor de kinderen
• de manier waarop de ouders bij het onderwijs worden betrokken
• praktische informatie over schooltijden, vakanties, organisatorische aangelegenheden voor het aankomende schooljaar.

Zijn er onduidelijkheden of zaken die u nog nader toegelicht wilt hebben, suggesties, of ideeën, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen, zodat wij ons voordeel daarmee kunnen doen. Over veel andere onderwerpen is uitgebreidere schriftelijke informatie op school ter inzage.