0512-382700
Home

Welkom bij openbare basisschool de Finneblom

Middels deze site willen we u op een overzichtelijke wijze informeren over het onderwijs op “de Finneblom”, onze openbare basisschool te Boornbergum. Deze informatie is bedoeld voor ouder(s)/verzorger(s) die voor de keuze staan om een basisschool te kiezen voor hun kind(eren) en voor alle ouder(s)/verzorger(s) wiens kind(eren) inmiddels naar de Finneblom gaan.

Af is een site nooit, het kan (en wordt) altijd mooier. Voor vragen, goede ideeën of opmerkingen kunt u contact met ons opnemen via finneblom@opo.furore.nl.

Wij wensen u veel leesplezier toe en voor nadere informatie kunt u zich altijd richten tot de directie van de school.

Het team van de Finneblom

Home
Adenium

De Finneblom is één van de scholen van OPO Furore. Sinds januari 2018 maakt OPO Furore deel uit van onderwijskoepel Adenium. Meer info op de site van Adenium.

Naar Adenium
Home
Kanjertraining

Een goed pedagogisch klimaat is voor goed onderwijs de basis. Sinds het schooljaar 2017-2018 volgen we het programma van de Kanjerstichting.

Lees verder

Kennis maken

Bent u nieuwsgierig naar onze school en wilt u meer informatie? Kom eens langs of maak een afspraak!