0512-382700
Een kijkje in onze school

Een kijkje in onze school

Een kijkje in onze school
Visie

Aan het einde van de basisschool dienen de kinderen de basisvakken op een voor ieder kind zo goed mogelijk niveau te beheersen, zodat ze goed toegerust naar het vervolgonderwijs kunnen doorstromen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze leerlingen, zorgen voor maatwerk. We werken hier doelgericht aan en de basisvakken staan centraal.

Lees verder
Een kijkje in onze school
Leerlingenraad

Op onze school hebben we een leerlingenraad, die er voor zorgt dat de belangen van leerlingen worden behartigd.

Lees verder
Een kijkje in onze school
Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten en is betrokken bij schoolontwikkelingen en beleid.

Lees verder
Een kijkje in onze school
Ouderraad

De ouderraad (OR) levert een structurele bijdrage bij de organisatie en uitvoering van activiteiten in samenwerking met leerkrachten en directie.

Lees verder
Een kijkje in onze school
Adenium

De Finneblom is één van de scholen van OPO Furore. Sinds januari 2018 maakt OPO Furore deel uit van onderwijskoepel Adenium. Meer info op de site van Adenium.

Lees verder
Een kijkje in onze schoolEen kijkje in onze school
Scholen op de kaart

Via scholen op de kaart vindt u nog meer gegevens en cijfers van onze school. Dit geeft een goed beeld van de kwaliteit en ontwikkelingen op onze school.

Lees verder
Een kijkje in onze school
Schoolfruit

Wij doen mee!

In november 2021 start alweer de 13e editie van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma! We gedurende 20 weken 3 porties gratis groente en fruit per leerling per week, gefinancierd door de Europese Unie. Dat is niet alleen lekker, maar ook gezond!

Een kijkje in onze school

Bibliotheek op school

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het primair onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken aan taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen. Doel is kinderen te stimuleren om meer te lezen, op school en thuis.

Lees verder
Een kijkje in onze school

Titel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aliquam atque ipsam nihil, adipisci rem minus? Voluptatem distinctio laborum porro aspernatur.

Lees verder