0512-382700
Bestuur

Bestuur

Bestuur
100%
min
100%

Bestuur

De Finneblom valt onder de dochter OPO Furore in de holding Adenium. Sinds 1 januari 2019 werken OPO Furore en PCBO Smallingerland e.o. samen. Binnen deze holding blijven de besturen van de stichtingen zelfstandig bestaan. Voor ouders, kinderen en de medewerkers van de scholen zal er daardoor weinig veranderen.
Op het gebied van de besturen en serviceverlening is er wel iets veranderd. Er is een gezamenlijk servicebureau, er is een gezamenlijk bestuur en een raad van toezicht. Deze "moeder" van de holding neemt het besturen van zowel openbaar als christelijk onderwijs onder haar hoede.
Daardoor kan er door de scholen, veel meer dan voorheen, inhoudelijk worden samengewerkt. In de komende jaren zal dit gestalte krijgen. Alles met als doel: onderwijs voor uw kind(eren) op een hoog niveau blijven houden!
Het collge van bestuur bestaat uit de heren Bas van Loo en Thijs Praamstra. Het servicebureau van de holding Adenium is gevestigd aan De Lanen 1 te Drachten.

Adenium is de Latijnse naam van de woestijnroos. Een bijzondere plant met meerdere stammen. Deze stammen vormen samen de basis voor een prachtige bloei. Verschillende delen (stammen) van de Holding vormen samen de basis voor de groei en bloei van al onze kinderen. Ze versterken elkaar, zijn met elkaar verbonden. Maar wel allemaal individueel herkenbaar.