Groep 5&6

Welkom op de groepspagina van groep 5&6 

Na de kerstvakantie zijn we gestart met de zilveren weken. Deze twee weken zijn bedoeld om een positieve sfeer te stimuleren in de klas en dat de kinderen elkaar wat beter leren kennen. Dit zal vooral door de verschillende gesprekken in de klas aan bod komen, maar ook door het doen van een gezellige Energizer tussendoor. Just Dance blijft bij de meeste leerlingen toch wel de grote favoriet.

 

Er kwamen dit jaar speciale brieven uit Zeeland voor onze groep binnen. De juffen hebben overleg gehad tussen beide scholen om de schrijfvaardigheid en de motivatie daarbij te vergroten. We hebben besloten om brieven naar elkaar te gaan schrijven. De kinderen in de groep hebben allemaal een penvriend/ penvriendin. Die schrijven brieven naar elkaar. In de vorige brief hebben we geschreven wie we zijn, op welke school we zitten en in wat voor dorp we wonen. Natuurlijk hebben we ook geoefend met hoe begin je dan een brief en hoe eindig je die. Dit was wel even wennen, maar het is iedereen gelukt. We zitten vol spanning te wachten op een reactie van de andere school.

Iedere woensdagmiddag gaan we bezig met een project. Dit project is gericht op wereldoriëntatie. We zullen de komende weken lessen gaan volgen over het skelet & de gewrichten. We gaan bekijken hoe ons skelet eruit ziet, maar ook die van verschillende dieren. Zouden er veel overeenkomsten zijn? Of zijn er juist veel verschillen? En hoe zit het eigenlijk met de planten? Hebben planten ook een skelet?

In onze groep zijn we bezig met een nieuw Dalton experiment. De kinderen kunnen aangeven welk doel ze al beheersen (doelenposter in de klas) en weten bij welke kinderen ze om hulp kunnen vragen. Hier zijn we al een aantal weken mee aan het oefenen en dit gaat hartstikke goed! Verder gaan de kinderen zelf aangeven/ inplannen bij welk doel ze instructie willen. Natuurlijk controleert de leerkracht of de kinderen dit wel goed kunnen inschatten.

Vanaf de kerstvakantie is de weektaak van iets veranderd. Het is uitgebreider geworden. Ze gaan nu iedere week een persoonlijk doel en een leerdoel formuleren. Aan het eind van de week gaan ze dit reflecteren. Ook geven ze een gevoelsscore aan per dag en hoeveel opgaven ze hebben gemaakt. Zo leren de kinderen doelgericht werken en te reflecteren op hun eigen handelen.