Groep 5&6

Welkom op de groepspagina van groep 5&6 

Project ‘Afval’

In maart zijn we gestart met het afvalproject. De kinderen mochten maandagochtend hun afval mee naar school nemen en dit op een grote berg gooien.  Met dit afval hebben we een ‘ren je rot’ spel gedaan. De kinderen moesten het afval gaan scheiden door het in de juiste container te gooien (plastic, papier, restafval en gft).

Met de klas hebben we een afvalpad gedaan. De kinderen moesten verschillende opdrachten uitvoeren die te maken hadden met de afval. Er was een voelbak met verschillende materialen en in welke container moesten de kinderen deze materialen weg gooien. Er was een opdracht over compost, glas en blikken. Het gebruik van onnodige verpakkingen door de winkel kwam ook aan bod. De foto’s geven een beeld van het afvalpad.

Samenwerken

De maand januari staat in het teken van samenwerken. We zijn in gesprek gegaan met wat samenwerken nu eigenlijk is. Hoe kun je van elkaar leren en wat heb je daarvoor nodig. De kinderen kwamen al snel op een aantal vaardigheden: naar elkaar luisten en elkaar laten uitspreken, eerlijk de taken verdelen, de leiding en initiatief nemen. Maar hoe doe je dat dan? Hoe zorg je er nu voor dat je echt samen gaat werken en van elkaar kunt leren? De kinderen kunnen al heel goed aan elkaar vertellen wat je daarvoor nodig hebt. De komende periode gaan we hier veel kleine oefeningen mee doen.
Tijdens de lessen begrijpend lezen zijn we deze vaardigheden aan het oefenen. De kinderen schrijven in één schrift met een verschillende kleur pen.  Ze moeten elkaar vertellen waar je het antwoord kunt vinden en waarom jij denkt dat dit antwoord klopt.

Pop in de klas

In december hebben de kinderen aan een muziekproject meegedaan. Ze hebben 4 weken muziekles gehad vanuit Elzer educatie. Tijdens het project ‘Pop in je klas’ maakten kinderen kennis met het bespelen van een instrument. Elke projectgroep kreeg vier weken les op één instrument. Als eindresultaat konden alle groepen samen een liedje spelen. De instrumenten zijn: slagwerk, piano, gitaar en zang. De kinderen hebben 4 fantastische weken gehad met als resultaat een prachtige muziekvoorstelling op onze kerstavond.

Welkom in schooljaar 2017-2018!

Een nieuw jaar met een nieuwe juf! Juf Janneke!