Schoolfotograaf

9 april 2018

De schoolfotograaf is deze dag op school aanwezig. De broertjes en/of zusjes die (nog) niet op de Finneblom zitten, hebben vanaf 08:30 uur de gelegenheid om met hun broer en/of zus op de foto te gaan. De foto's van de broer(s) en/of zus(sen) die op school zitten, worden onder schooltijd genomen. Voor vragen kunt u contact opnemen met juf Jolanda.