0512-382700
Kanjertraining
100%
min
100%

Kanjertraining

Kanjertraining
Kanjerschool

Een goed pedagogisch klimaat is voor goed onderwijs de basis. We willen nadrukkelijk aandacht schenken aan het omgaan met elkaar. We willen blijven werken aan een positief schoolklimaat. Dat doen we onder andere met de Gouden en Zilveren weken. Na de zomervakantie gaan de Gouden Weken van start die drie weken duren. De aandacht voor de manier waarop kinderen met elkaar omgaan worden in de twee weken na de kerstvakantie herhaald, de zogenoemde zilveren weken. Kennismaking, respect en samenwerking staat hierin centraal. In de eerste weken van het schooljaar stelt de klas met elkaar positief geformuleerde regels op. Deze regels worden in de klas opgehangen. In de Gouden Weken worden ouder(s)/verzorger(s) uitgenodigd voor een gesprek. Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het doel van dit gesprek is kennismaken met de ouders en het verkrijgen van belangrijke informatie over het gedrag en de belevingswereld van het kind.

In het schooljaar 2017-2018 heeft het team “Kanjertraining” gevolgd. De “Kanjertraining” is meer dan een anti-pestmethode. De training vormt voor ons een leidraad om pedagogisch beleid te maken. De “Kanjertraining” bestaat uit een aantal lessen met bijbehorende oefeningen om de sfeer in de klas goed te houden (preventief) of te verbeteren (curatief). Deze lessen worden wekelijks gegeven.