Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

OR

Ouderraad

De ouderraad vergadert eens per maand, hier is iedere keer een afgevaardigde van de MR en van het team bij aanwezig. We houden ons bezig met voornamelijk praktische zaken. Als school hulp nodig heeft bij activiteiten springen we zoveel mogelijk bij. In ieder geval zijn we betrokken bij de volgende zaken:

  • Pasen
  • Kerst
  • Sinterklaas
  • Spelenkermis
  • Open dagen
  • Afscheid van kinderen groep 8

Verder organiseren we o.a. de luizencontrole en beheren we het geld van de ouderbijdrage.

 

AGENDA

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

 

AGENDA

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

 

AGENDA