0512-382700
Schooltijden en vakantie

Schooltijden en vakantie

Schooltijden en vakantie

Schooltijden

Op de Finneblom hebben we een continurooster. Alle leerlingen eten de lunch op school. Wij hanteren het vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent dat de schooltijden alle dagen gelijk zijn.

De schooltijden zijn maandag t/m vrijdag van 08.30 -14.00 uur. De school is geopend vanaf 8.20 uur

Gymtijden:

wij gymmen op dinsdag en vrijdag.

dinsdag:

10.30-11.15 Groep 6&8 

11.15-12.00 Groep 5&7  

12.30-13.15 Groep 4

13.15-14.00 Groep 3

Vrijdag:

10.30-11.15 Groep 1&2 

11.15-12.00 Groep 3&4

12.30-13.15 Groep 5&7

13.15-14.00 Groep 6&8