0512-382700
Schooltijden en vakantie

Schooltijden en vakantie

Schooltijden en vakantie

Schooltijden

Op de Finneblom hebben we een continurooster. Alle leerlingen eten de lunch op school. Wij hanteren het vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent dat de schooltijden alle dagen gelijk zijn.

De schooltijden zijn maandag t/m vrijdag van 08.30 -14.00 uur. De school is geopend vanaf 8.20 uur

Gymtijden:

wij gymmen op dinsdag en vrijdag.

dinsdag:

11:15 - 12:00 groep 7&8

12:15 - 13:00 groep 5&6

13:15 - 14:00 groep 3&4

Vrijdag:

10:00 - 10:45 groep 1&2

11:15 - 12:00 groep 3&4

12:15 - 13:00 groep 5&6

13:15 - 14:00 groep 7&8