0512-382700
Schooltijden en vakantie

Schooltijden en vakantie

Schooltijden en vakantie

Schooltijden en vakanties

Op de Finneblom hebben we een continurooster. Alle leerlingen eten de lunch op school. Wij hanteren het vijf-gelijke-dagen model. Dit betekent dat de schooltijden alle dagen gelijk zijn.

De schooltijden zijn maandag t/m vrijdag van 08.30 -14.00 uur. De school is geopend vanaf 8.20 uur

Gymtijden:

wij gymmen op maandag, dinsdag en vrijdag.

maandag:
11:30-12:15 Groep 1&2

dinsdag:
10.30-11.15 Groep 7&8 
11.15-12.00 Groep 6  
12.30-13.15 Groep 5
13.15-14.00 Groep 3&4

Vrijdag:
09:45-10:30 Groep 7&8
10.30-11:15 Groep 6
11.15-12:00 Groep 5
12:30-13:15 Groep 3&4
13.15-14:00 Groep 1&2