0512-382700
Dalton
100%
min
100%

Dalton

Dalton

Daltonschool de Finneblom

Op 22 april 2014 is openbare basisschool "De Finneblom" in Boornbergum officieel door de Nederlandse Dalton Vereniging gecertificeerd als daltonschool.

Wat is daltononderwijs?

De Finneblom werkt volgens het concept van het daltononderwijs. Dit betekent dat ons pedagogisch-didactisch handelen en organisatorisch handelen uitgaat van de vijf kernwaarden van Dalton. Die kernwaarden zijn:

Zelfstandigheid
Weet hebben van jouw eigenheid en vertrouwen op jezelf, is de basis voor zelfstandig werken, zelfstandig leren, zelfstandig leven. We geven dit kinderen mee zodat ze in staat zijn om onafhankelijk hun verantwoordelijkheid te durven en te kunnen nemen om zo een bijdrage te leveren aan de wereld waarin zij lerend leven.

Samenwerken
Als individu zijn we onderdeel van de samenleving. Dit woord zegt alles; in de wereld leven we samen, zijn we op elkaar aangewezen. Om zelf hierin volledig te kunnen deelnemen is het van belang dat je als kind leert, om samen te werken en samen te leren. Het is van belang om te ontdekken dat door het verbinden van jouw talenten met die van de ander de samenleving versterkt wordt en zo een positieve leef -en leerplek wordt voor ieder die daar onderdeel van is.

Vrijheid en verantwoordelijkheid
Vrijheid is essentieel voor de ontplooiing van de persoonlijkheid van een mens. Vrijheid betekent, binnen ons onderwijs, eigen keuzes mogen maken en daar verantwoordelijkheid in krijgen en nemen. Op deze manier is er ruimte voor ieder individu om recht te doen aan eigenheid, eigen interesses, eigen behoeften, eigen doelen.
Verantwoordelijkheid geven, krijgen en nemen leidt automatisch tot gebondenheid.
Je bent in het leren en leven namelijk niet alleen verantwoordelijk voor jezelf maar ook voor de ander en het grotere geheel. Daarom is het maken van gezamenlijke afspraken en het aanbrengen van kaders van belang om recht te doen aan autonomie, competenties en de verbondenheid van leerlingen.

Effectiviteit
Een krachtige leef – en leeromgeving waar de doelen voor iedereen helder zijn, biedt de mogelijkheid om optimaal gebruik te maken van tijd, middelen, mensen en ruimte. .

Reflectie
Alleen wanneer je lef en moed hebt om oprecht in de spiegel te kijken bied je jezelf de kans om te ontwikkelen. Dit vraagt om een gevoel van veiligheid en vertrouwen op jezelf en op de omgeving. Het is van belang dat je weet hebt van je talenten zodat je van daaruit verder kan ontwikkelen in dat wat aandacht en groei vraagt.
Zo ontstaat autonomie en is er ruimte om eigenaar van je eigen leef- en leerproces te worden.