Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

Bestuur

De Finneblom valt onder het bevoegd gezag van de Stichting OPO Furore. Dit samenwerkingsverband bestaat uit 23 openbare basisscholen, waarvan  één openbare speciale basisschool in de gemeenten Smallingerland en Tytsjerksteradiel.  
Binnen deze organisatie heeft elke school een eigen gezicht door de vorm, inhoud alsmede visie waarmee men het onderwijs gestalte geeft. Dit alles onder het motto: “Jong leren door prima onderwijs!”
Hetgeen de scholen gemeen hebben is het open staan ’voor iédereen, foar éltsenien’, ongeacht huidskleur, geloofsovertuiging en culturele afkomst. Alles draait om respect voor elkaar.
Ter ondersteuning van bestuur, scholen en algemeen directeur is er een bestuursbureau dat gehuisvest is in MFC de Barte aan het Zetveld te Drachten.
Dit bestuursbureau is dagelijks tijdens kantooruren bereikbaar voor eventuele vragen.
 

 

 

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong

 

 

 

 

Contactgegevens

ODS de Finneblom

't Herntsje 1
9212 PJ Boornbergum

T. 0512.382700
E. finneblom@opo-furore.nl

 

directeur: Jolanda de Jong